miercuri, 26 martie 2008

90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE DIN 1918


SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

Republica Moldova – România, trecut - prezent – viitor

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SALA ASSAN
27 MARTIE 2008, ORELE 10.30

Moderatori:

Acad. DAN BERINDEI – Vicepreşedinte al Academiei Române

Acad. MIHAI CIMPOI – Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova

Prof. dr. EMIL CONSTANTINESCU – Fost Preşedinte al României:România şi Republica Moldova.


Acad. ALEXANDRU MOŞANU –Fost Preşedinte al Parlamentului din Republica Moldova: Învăţămintele Unirii din 1918.

Acad. ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU:Românitatea orientală dintre Carpaţi şi Nistru în Evul Mediu.

SERAFIM URECHEANU – Fost Primar al municipiului Chişinău:Republica Moldova şi procesul integrării europene.

Prof. dr. GHEORGHE ZBUCHEA:Constantin Stere - militant naţional pentru Unire.

VALERIU MATEI – Consilier al Uniunii Scriitorilor din Moldova:Rolul scriitorilor basarabeni în realizarea actului Marii Uniri.

Prof. univ. dr. ION AGRIGOROAIE: Iaşii şi Unirea Basarabiei.

Prof. dr. CORNELIU MIHAI LUNGU:Făuritori ai Marii Uniri.

Dr. PAUL NICULESCU MIZIL:Basarabia în viaţa politică a României ceauşiste.

Prof. univ. dr. IOAN SCURTU:Contribuţia basarabenilor la viaţa social-politică a
României interbelice.

Dr. TRAIAN DRAGHIŞA CONSTANDINOVICI – Vicepreşedinte al Asociaţiei Românilor din Cladova, Serbia:Militanţi timoceni pentru Unire la Chişinău.

Prof. univ. dr. GHEORGHE BUZATU:Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia.

Gen. (r) dr. MIRCEA CHELARU:Continuitate într-un mediu de neglijenţă şi ignoranţă.

Drd. ION CIZMAŞ – Preşedinte al Comunităţii Românilor din Serbia:Banatul şi Basarabia.

Prof. univ. dr. IOAN BULEI: Basarabia în istoriografia italiană.

Dr. IVO GHEORGHIEV – Preşedintele Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria:Românii sud dunăreni şi România.

Prof. dr. ION VULPE:Aromânii în Basarabia

Prof.dr. VASILE GROZAV – deputat, Chişinău: 90 de ani de la realizarea Marii Uniri

Drd. EUGEN TOMAC:Înfiinţarea RSS Moldoveneşti.

VICTOR RONCEA - ziarist:Republica Moldova în publicistica zilelor noastre.

Prof. dr. VICTOR CRĂCIUN:Nicolae Iorga şi Basarabia.

Acad. DAN BERINDEI:Locul Unirii Basarabiei în procesul desăvârşirii unificării statale a României.

MIHAI PREPELIŢĂ – Comunitatea Românilor din Moscova:Soarta cărturarilor români neuniţi.

Prof. dr. ŞTEFAN D. POPA:Camerele de Comerţ din Chişinău şi Bucureşti,promotoare ale relaţiilor economice bilaterale.

Drd. CEZAR DOBRE: Primul Război Mondial şi Marea Unire.

Prof. VASILE TĂRÂŢEANU – deputat, Regiunea Cernăuţi:Basarabia a început – Bucovina a continuat Unirea.

Acad. MIHAI CIMPOI:Mişcări culturale şi politice din Basarabia care au pregătit Marea Unire.

Prof. DUMITRU BALTĂ:Sufletul Basarabiei.

Preot PETRU BUBURUZ – Mitropolia Basarabiei: Biserica ortodoxă în Basarabia de azi.

Niciun comentariu: