duminică, 9 martie 2008

2008- Calendarul manifestarilor organizate de Liga

2008
ANUL UNITĂŢII NEAMULUI ROMÂNESC
ŞI AL MARII UNIRI5 ianuarie – 149 de ani de la alegerea lui Al. I. Cuza de Adunarea Electivă a
Iaşi Moldovei ca domn (1859).
ADUNARE SOLEMNĂ LA MUZEUL UNIRII DIN IAŞI.
Coordonator: acad. C. Gh. Marinescu.

15 ianuarie – Omagiu lui Eminescu la statuia din faţa Ateneului Român.
Bucureşti Coordonatori: Mihai Şurubaru,
Gh. Grigorescu.
Chişinău - Omagiu lui Eminescu la statuia de pe Aleea Clasicilor
Coordonator: acad. Mihai Cimpoi.
Cernăuţi - Omagiu lui Eminescu la bustul din curtea Casei Memoriale
Aron Pumnul
Coordonator:Vasile Tărâţeanu.
Viena, - Lansarea volumelor de mainuscrise eminesciene editate de Academia
Roma, Română sub îngrijirea acad. Eugen Simion.
Paris,
Belgrad

24 ianuarie – 149 de ani de la Unirea Principatelor sub Al. I. Cuza.
Bucureşti DEPUNERI DE COROANE LA STATUIA LUI AL. I. CUZA.
Coordonator: dr. gen. (r) Mircea Chelaru.

27 martie – 90 de ani de la Hotărârea Sfatului Ţării din Chişinău de a se uni
9 aprilie cu Ţara Mamă (1918).
Manifestări la Chişinău, Bucureşti, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Arad.
Coordonatori: prof.dr Victor Crăciun
Ion Dumitrel
acad. C. Gh. Marinescu
prof. dr. Aurel Ardelean
Antonie Solomon
Prof. dr. Viorel Ene


SESIUNE ACADEMICĂ ŞI SERBĂRI POPULARE LA CHIŞINĂU
Coordonatori: acad. Mihai Cimpoi,
dr. gen (r) Mircea Chelaru,
prof. dr. Vasile Grozav.

17 aprilie – Unitatea Bisericii Ortodoxe Române de la misionarismul Sfinţilor Apostoli
Bucureşti Andrei şi Pavel la acţiunile ecumenice ale Patriarhiei Române.
ADUNARE NAŢIONALĂ LA PALATUL PATRIARHIEI.
Cu binecuvântarea P.F. Patriarh DANIEL.
Coordonatori: prof. dr. Victor Crăciun,
dr. gen (r) Mircea Chelaru.

4 mai - 160 de ani de la Marea Adunare Naţională de la Blaj (3/15 mai 1848)
Blaj de pe Câmpia Libertăţii, prima întrunire a reprezentanţilor românilor de pretutindeni.
Coordonatori: Ion Dumitrel,
Ion Margineanu,
ASTRA Blaj.

9 mai – 408 ani de la înfăptuirea Unirii lui Mihai Viteazul (1600).
Iaşi - 131 de ani de la decretarea Independenţei (1877)
Bucureşti - 127 de ani de la Încoronarea regelui Carol I (10 mai 1881).
MANIFESTARE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ IAŞI.
Coordonatori: acad. C. Gh. Marinescu,
Elena Leonte.
MANIFESTARE LA CAMERA DE COMERŢ BUCUREŞTI. Coordonator: prof. dr. Ştefan D. Popa.

Mai – 90 de ani de la tratativele de pace cu Puterile Centrale
Berlin (februarie-mai 1918).
SESIUNE ŞI SPECTACOL.
Coordonatori: George Buşecan,
Ştefan Breiller.

Mai – 90 de ani de la desfăşurarea întâlnirilor Naţionalităţilor de la Roma Roma care a cerut recunoaşterea dreptului de unitate naţională.
ADUNARE ŞI SPECTACOL la Academia di Romania.
Coordonatori: Ioana Ungureanu,
Gabriel Rusu.


5 iunie – 125 de ani de la prezentarea poemei DOINA la Iaşi, 1883.
Iaşi DOINA, SIMBOL ŞI CAPODOPERĂ – simpozion la MUZEUL LITERATURII ROMÂNE IAŞI.
Coordonator: acad. C. Gh. Marinescu,
Elena Leonte.

6 iunie - DOINA şi publicistica eminesciană privind CESTIUNEA BASARABIEI
Chişinău Coordonatori: acad. Mihai Cimpoi,
prof. dr. Vasile Grozav.

25 iunie – Evocarea întâlnirii Memorandiştilor în vederea depunerii
Viena documentului, cel mai de seamă moment premergător acţiunilor unioniste din Transilvania.
ADUNARE ŞI SPECTACOL
Coordonator: Nicolae Dura,
Cornelia Salvan,
dr. Lazăr Băciucu.

4 iulie – Marcarea acţiunilor delegaţiei române în SUA în vederea cunoaşterii
New York istoriei României şi a imperioasei Uniri (iunie – august 1917).
Manifestări în colaborare cu Asociaţia Dorul din SUA (eventual dezvelirea bustului Eminescu).
Coordonator: Nicolae Popa.

24 iulie – Aniversarea bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, momente
Mărăşeşti, hotărâtoare pentru victoria finală a României în Primul Război Mondial.
Focşani Marcarea rolului oraşului Focşani în înfăptuirea Unirii Principatelor şi a armistiţiului din 1917.
Coordonatori: dr. gen (r) Mircea Chelaru,
prof. dr. Ştefan Popa.

24 august – 90 de ani de la crearea Consiliului Naţional al Unităţii Române, la Paris Paris (1918), for influent în opera de recunoaştere internaţională a Unirii.
Marcarea însemnătăţii Tratatului de la Trianon pe plan internaţional.
SESIUNE şi SPECTACOL OMAGIAL
Coordonatori: preot Constantin Târziu,
Gh. Grigorescu.25 septembrie – Unitatea limbii române.
SESIUNE INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIEI ROMÂNE. Coordonatori: acad. Marius Sala,
acad. Mihai Cimpoi
acad. Kopi Kycyku.

8 octombrie – 130 de ani de când Dobrogea şi Delta Dunării trec în componenţa Constanţa României (1878).
MANIFESTARE LA UNIVERSITATEA ANDREI ŞAGUNA CONSTANŢA.
Coordonator: prof. dr. Aurel Papari,
prof. dr. Gheorghe Zbuchea,
prof. dr. Ion Ionescu.

Noiembrie – 500 de ani de la prima tipăritură în românesc.
Bucureşti Sesiune Academică
Târgovişte Sesiune ştiinţifică: Începuturile tipăriturilor în Ţările Româneşti şi rolul
Marilor meşteri din Sudul Dunării în dezvoltarea artei tipografice.

15 noiembrie – 90 de ani de la Hotărârea Sfatului Ţării din Cernăuţi de a se uni cu Cernăuţi Ţara Mamă (1918).

20 noiembrie - SESIUNI ACADEMICE ŞI SERBĂRI POPULARE LA CERNĂUŢI Bucureşti ŞI BUCUREŞTI.
Coordonatori: Vasile Tărâţeanu,
dr. Mircea Dogaru.

29-30 noiembrie – Dezvelirea Monumentului Unirii.
Arad Sesiune ştiinţifică: Aradul -
Serbări populare prilejuite de împlinirea a 90 de ani de când la Arad s-a hotărât Adunarea de la Alba Iulia.
Coordonatori: prof. dr. Aurel Ardelean
dr. Avram Crăciun.

1 decembrie – 90 de ani de la Înfăptuirea Marii Uniri (1918).
Alba Iulia Manifestare naţională la Alba Iulia.
sub coordonarea autorităţilor din Alba Iulia.2-3 decembrie – Desfăşurarea lucrărilor celui de-al XII-lea CONGRES AL
Alba Iulia SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI (proiect special).
Coordonatori: prof. dr. Victor Crăciun,
dr. gen (r) Mircea Chelaru,
Gheorghe Sabău şi
oficialităţile din Alba Iulia.
Prof. dr. Victor Crăciun
Presedinte
Liga Culturala pentru Unitatea Romanilor de Pretutindeni

Niciun comentariu: